Опубликовано:: Сб, Окт 26th, 2019

Охорона праці і електробезпека

Електробезпека, мабуть, один з основних розділів системи охорони праці. Незнання або невиконання правил і норм поводження з електрообладнанням і електромережами призводить до найтяжчих травм, а найчастіше, і до смертності.

Максимально знизити ризик і забезпечити захист персоналу від шкідливого та небезпечного впливу електричного струму, електричного поля, електричної дуги може тільки суворе дотримання правил експлуатації електроустановок. До такої роботи можуть бути допущені тільки спеціально підготовлені, кваліфіковані фахівці. Рівень їх кваліфікації визначається як ступенем їх підготовки до роботи з електрообладнанням, так і знаннями в області надання першої медичної допомоги постраждалим від дії електричного струму.

Навчання персоналу, атестація і перевірка знань працівників, постійний контроль за виконанням норм і вимог до експлуатації електромереж та елекрообладнання повинні бути пріоритетом осіб, відповідальних за електрогосподарство. Ці особи, в свою чергу, повинні керуватися правилами та вимогами з охорони праці та електробезпеки. Ці правила поширюються не тільки на процес експлуатації і ремонту електроустановок, а й на процеси монтажу.

Гасіння пожеж в електроустановках. Пожежна небезпека електроустановок

При струмових перевантаженнях електричного обладнання струми перевищують номінальні значення, в результаті чого нагріваються струмоведучі частини та ізоляція, що також викликає виникнення пожеж.

Під час замиканнях на землю (це стосується мереж з ізольованою нейтраллю), попри невелику величину струму замикання, виникає дуга, що здатна призвести до виникнення пожежі.

Основними заходами зниження пожежонебезпеки кабельних проводок є:

  • використання кабелів з ізоляцією зі зниженою горючістю;
    нанесення спеціальних вогнезахисних покриттів на оболонки силових і контрольних кабелів.

Профілактичні міроприємства повинні включати суворе дотримання:

  • ПУЕ;
  • правил технічної експлуатації;
  • правил пожежної безпеки (ППБ).

Особливо слід приділяти увагу відповідності кабелів номінальним параметрам мережі, умов навколишнього середовища, температури і вибору апаратів захисту.

Разместил

Андрон Креп - Постинг и поддержка сайта/ Для связи: andronus1@gmail.com

Оставьте комментарий